• Lisbon
  • +351963828974
  • Mon-Fri: 08:00 - 18:00

All Tours

Km4You > All Tours
TODOS OS TOURS DISPONÍVEIS
ALL THE TOURS AVAILABLE

Tour 1
Sintra

6:00h, 100 km
Economy sedan (1-3 px), 136,00 €
Economy van (4-7 px), 164,00 €
Per extra hour: 20,00 €
1 day

Tour 2
Fátima

9:00h, 314 km
Economy sedan (1-3 px), 310,00 €
Economy van (4-7 px), 350,00 €
Per extra hour: 50,00 €
1 day; option 2 days

Tour 3
Lisboa

5:00h, 50 km
Economy sedan (1-3 px), 100,00 €
Economy van (4-7 px), 120,00 €
Per extra hour: 20,00 €
1 day

Tour 4
Queluz

5:00h, 108 km
Economy sedan (1-3 px), 131,00 €
Economy van (4-7 px), 144,00 €
Per extra hour: 20,00 €
1 day

Tour 5
Setúbal

5:00h, 128 km
Economy sedan (1-3 px), 155,00 €
Economy van (4-7 px), 170,00 €
Per extra hour: 25,00 €
1 day

Tour 6
Porto

10:00h, 627 km
Economy sedan (1-3 px), 387,00 €
Economy van (4-7 px), 464,00 €
Per extra hour: 20,00 €
1 day

Tour 7
Bacalhoa, Azeitão

6:00h, 100 km
Economy sedan (1-3 px), 136,00 €
Economy van (4-7 px), 164,00 €
Per extra hour: 25,00 €
1 day

Tour 8
Tomar, Fátima

9:00h, 345 km
Economy sedan (1-3 px), 334,00 €
Economy van (4-7 px), 401,00 €
Per extra hour: 50,00 €
1 day; option 2 days

Tour 9
Vilas típicas

12:00h, 740 km
Economy sedan (1-3 px), 625,00 €
Economy van (4-7 px), 750,00 €
Per extra hour: 50,00 €
1 day; option 2 days

Tour 10
Serra da Estrela

10:00h, 627 km
Economy sedan (1-3 px), 483,00 €
Economy van (4-7 px), 580,00 €
Per extra hour: 50,00 €
1 day; option 2 days

Tour 11
Palmela, Évora

10:00h, 285 km
Economy sedan (1-3 px), 285,00 €
Economy van (4-7 px), 336,00 €
Per extra hour: 50,00 €
1 day; option 2 days

Tour 12
Mafra, Cascais

6:00h, 150 km
Economy sedan (1-3 px), 172,00 €
Economy van (4-7 px), 207,00 €
Per extra hour: 30,00 €
1 day

hello.